Computer Webinar Series

درباره رویداد

می دانیم که به تازگی رشته هایی از قبیل علوم کامپیوتر به واسطه ی ترکیب خود با علوم دیگر، گرایش هایی را خلق کرده است که به وضوح باعث کارآیی چندین برابری خود شده و به دانشی دست یافته که چندی پیش این دانش برای تمامی دانشمندان ناشناخته بوده است.
بدین سبب دانشگاه صنعتی امیرکبیر سعی دارد با برگزاری این رویداد، جمعی از محققان و دانشمندان از سراسر دنیا را که دارای عیار علمی بالایی هستند، گردهم آورد. رسالت این رویداد در آن است که پیرامون برخی از گرایش های علوم کامپیوتر نظیر: بایو تک و کوانتوم کامپیوتینگ و کلود کامپیوتینگ و رباتیک و ماشین لرنینگ، که امروزه کاربرد آنان در بسیاری از صنایع قابل رویت است، تبادل ایده و دانش کند .

ویژگی های انحصاری رویداد​

اهدای گواهی حضور در دوره از طرف دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حضور اساتید و متخصصان مجرب و صاحب نام بین المللی

فرصت شبکه سازی و تعامل بین شرکت کنندگان

۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

Sunday , January 30 , 2022

افتتاحیه
با حضور مهمانانی
در حوزه صنعت ، آکادمیک و پژوهش

۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

Sunday , January 30 , 2022

۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰

Monday, January 3۱ , 2022

روز اول
رویداد با موضوع رباتیک

۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰

Monday, January 3۱ , 2022

۱2 بهمن ماه ۱۴۰۰

Tuesday , February 1, 2022

روز دوم
رویداد با موضوع محاسبات کوانتومی

۱2 بهمن ماه ۱۴۰۰

Tuesday , February 1, 2022

۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰

Wednesday, February 2, 2022

روز سوم
رویداد با موضوع یادگیری ماشین

۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰

Wednesday, February 2, 2022

۱4 بهمن ماه ۱۴۰۰

Thursday, February 3, 2022

روز چهارم
رویداد با موضوع محاسبات ابری

۱4 بهمن ماه ۱۴۰۰

Thursday, February 3, 2022

۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

Friday, February 4, 2022

روز پنجم
رویداد با موضوع بایوتک

۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

Friday, February 4, 2022

۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰

Saturday, February 5, 2022

اختتامیه
با حضور مدیران حوزه های صنعتی

۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰

Saturday, February 5, 2022

چرا این رویداد علمی مهم است ؟

برنامه این رویداد در هر روز، شامل ۲ سخنرانی و یک ورکشاپ مناسب دانشجویان سال آخر کارشناسی و ۲ سخنرانی و یک ورکشاپ برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد.
از طرفی برای هر روز، مرتبط با موضوع آن یک سخنرانی در زمینه صنعت قرار دارد که متخصصان را گردهم آورد.
و در آخر هر روز یک میز گرد با موضوعات عمومی پژوهشی و علمی جهت تبادل ایده و تجربیات وجود دارد.
در کنار اینها، تمهیداتی در نظر گرفته شده است که شرکت کنندگان بتوانند با یکدیگر تعامل داشته و از طرفی به موقعیت های پژوهشی و شغلی متصل شوند.

حامیان رویداد CWS